Thử cắt nghĩa những dự cảm lo âu trong thơ Xuân Quỳnh...

Chuyên mục Nhà văn và Nhà trường của Tạp chí Nhà văn và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một gương mặt thơ luôn là niềm yêu mến của độc giả nhiều thế hệ - nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, người đàn bà âu lo và khao khát cùng thi phẩm Sóng trong giảng dạy.